Atafu Map

Atafu Location Map

Full size Atafu Location Map

Online Map of Atafu


About Atafu

The Facts:
Population: ~ 550.
Area: 1 sq mi (2.5 sq km).
Villages: Atafu Village.
Islands: Fogalaki i Lalo, Fogalaki-Matangi, Te Oki, Te Hepu, Laualalava, Na Hapiti, Niuefa, Fenualoa, Te Kapi, Na Utua, Motu Atea, Motu Fakalalo, Tama Hakea, Hakea Lahi ki Matagi, Hakea O Himi, Malatea, Kenakena, Hakea o Apelamo, Na Hapiti, Niuefa, Fenualoa, Te Puka, Tamaheko, Te Alofi, Malo o Futa, Motu o Te Lakia, Komulo, Tulua a Kovi, Tagi a Kuli, Hakea o Himi, Tulua a Kava, Motu o te Niu, Malatea, Hakela Lahi i Lalo, Hotoma, Hakea o Apelamo, Hakea o Hoi, Hakea o Fata, Kenakena, Matu o Tenumi, Matu o te Lakia, Motu Fakaka kai, Malo o Futa, Malo o Futa, Motu o te Fala, Tafega, Komulo, Te Puka, Tamaheko, Te Alofi, Ulugagie, Atafu.

Last Updated: January 18, 2022