Hangzhou Maps

Hangzhou Location Map

Full size Hangzhou Location Map

Online Map of Hangzhou

Hangzhou tourist map

2478x3127 / 2,78 Mb Go to Map
Hangzhou tourist map

Hangzhou hotels and restaurants map

1647x1022 / 362 Kb Go to Map
Hangzhou hotels and restaurants map

Hangzhou metro map

1409x1160 / 177 Kb Go to Map
Hangzhou metro map

Hangzhou West Lake map

1389x1405 / 603 Kb Go to Map
Hangzhou West Lake map

Hangzhou subway planning map

1452x1129 / 464 Kb Go to Map
Hangzhou subway planning map

About Hangzhou:
The Facts:
Province: Zhejiang.
Population: ~ 12,000,000.
Metropolitan population: ~ 13,500,000.