Molokai Map

Molokai Location Map

Molokai Location Map

Online Map of Molokai


About Molokai:
The Facts:
County: Maui County, Kalawao County.
Area: 260 sq mi (670 sq km).
Population: ~ 7,500.
Cities and towns: Kaunakakai, Hoʻolehua, Kalaupapa, Kalawao, Kualapuʻu, Maunaloa.