Madagascar Map

Click to see large: 1200x1440 | 1400x1680 Map of Madagascar

Madagascar Location Map

Full size Madagascar Location Map

Online Map of Madagascar

Large detailed map of Madagascar

3867x6703 / 8,08 Mb Go to Map
Large detailed map of Madagascar

Large detailed travel map of Madagascar

2941x5032 / 3,83 Mb Go to Map
Large detailed travel map of Madagascar

Administrative divisions map of Madagascar

1500x2724 / 656 Kb Go to Map
Administrative divisions map of Madagascar

Madagascar physical map

2371x3169 / 1,81 Mb Go to Map
Madagascar physical map

Topographic map of Madagascar

3920x5644 / 5,56 Mb Go to Map
Topographic map of Madagascar

Madagascar political map

1292x1726 / 818 Kb Go to Map
Madagascar political map

Madagascar tourist map

1319x2000 / 968 Kb Go to Map
Madagascar tourist map

Madagascar location on the Africa map

1124x1206 / 273 Kb Go to Map
Madagascar location on the Africa map

Madagascar location on the Indian Ocean map

1605x1179 / 379 Kb Go to Map
Madagascar location on the Indian Ocean map

About Madagascar:
The Facts:
Capital: Antananarivo.
Area: 226,658 sq mi (587,041 sq km).
Population: ~ 27,000,000.
Largest cities: Antananarivo, Toamasina, Antsirabe, Mahajanga, Fianarantsoa, Toliara, Antsiranana, Andoany, Sambava, Taolagnaro.
Official language: Malagasy, French.
Currency: Ariary (MGA).
Regions of Madagascar: Diana, Sava, Itasy, Androy, Anosy, Totals, Analamanga, Vakinankaratra, Bongolava, Sofia, Ihorombe, Menabe, Atsimo-Andrefana, Boeny, Betsiboka, Melaky, Haute-Matsiatra, Vatovavy-Fitovinany, Atsimo-Atsinanana, Alaotra Mangoro, Atsinanana, Analanjirofo, Amoron'i Mania.
Former Provinces of Madagascar: Antananarivo, Antsiranana, Fianarantsoa, Mahajanga, Toamasina, Toliara.